25let

Z VAMI ŽE 25
KREATIVNIH LET

facebook

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše storitve in funkcionalnosti.

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Prikaži podrobnosti

Dovolim piškotke

Gradbeni nadzor

Nadzor prepustite strokovnjakom. (TMD Invest d.o.o)

01 gradbeni nadzor

Za vas že od same ustanovitve podjetja, izvajamo tudi gradbeni nadzor za vse vrste gradenj
( visoke in nizke gradnje) in vse faze del( gradbeni, strojni in elektro).

V okviru dolgoletnega nadzora nad gradnjo, se lahko pohvalimo s številnimi referencami in uspešno izvedenimi objekti in projekti nizkih gradenj, ter energetskimi sanacijami.
V našem širokem spektru raznovrstnih objektov ne manjka!

> Nadzirali smo gradnjo vrtcev, osnovnih šol, športnih dvoran in telovadnic, kulturnih dvoran, knjižnic, poslovnih centrov, stanovanjskih stavb, blokov, zdravstvenih domov, domov upokojencev, domov krajanov, veterinarskih klinik, trgovin, vinskih kleti, skladiščnih in proizvodnih objektov, gasilskih domov in tudi mrliških vežic.

> Uspešno smo izvajali nadzor tudi nad nizkimi gradnjami, kot so namakalni sistemi, fekalne in meteorne kanalizacije, čistilne naprave, vodovodni sistemi, infrastruktura, rekonstrukcije lokalnih cest in modernizacije občinskih cest, kolesarskih stez, mostovi, nadzori in izvedbo plazov.

02 gradbeni nadzor

 NEKAJ NAŠIH VEČJIH REFERENC:

  • ODGOVORNI NADZORNIK ANICA DREVENŠEK

vrtci Juršinci, Majšperk in Hajdina
OŠ Majšperk
OŠ Vitomarci
OŠ Mladika( mansarda)
OŠ Ljudski vrt
OŠ Olge Meglič( telovadnica, knjižnica in kuhinja)
OŠ Makole( telovadnica, knjižnica)
OŠ Žetale( prizidek prve triade in knjižnica)
športna dvorana Juršinci
kulturna dvorana Juršinci( rekonstrukcija in obnova)
kulturna dvorana Žetale
mrliška veža Juršinci
kulturno poslovni center Majšperk
kulturni poslovni center Podlehnik
športni park Majšperk
poslovno stanovanjski objekt Hajdina
stanovanjski blok Kidričevo
stanovanjski blok Gradis, Ptuj
poslovna stavba občine Dornava
upravna stavba Gradis gradnje, Ptuj
upravna stavba občine Markovci
veterinarska klinika TE-VE, Ptuj
vinska klet Jeruzalem Ormož
zdravstveni dom Ptuj( nadzidave in prizidave)
dom upokojencev Ptuj, Juršinci in Muretinci
energetske sanacije OŠ Juršinci, OŠ Olge Meglič, OŠ Breg, OŠ Ptujska Gora, OŠ Stoperce, zdravstveni dom Majšperk, dom krajanov Stoperce

  • ODGOVORNI NADZORNIK STANKO TEMENT

Športna dvorana Markovci
Otroški vrtec Markovci
Športna dvorana Podlehnik
Športna dvorana Kidrićevo
Občinska stavba občina Gorišnica
Kulturna dvorana Vitomarci
Trg Občina Gorišnica
Trg Ptujska gora z rekonstrukcijo kamnite podporne stene
Poslovno stanovanjski objekt Gorišnica
Rekonstrukcija ZD Podlehnik
Rekonstrukcija stare občinske stavbe v Podlehniku
Rekonstrukcija ZD Žetale
Rekonstrukcija in dozidava Mrliška vežica Leskovec
Rekonstrukcija in dozidava Mrliška vežica Videm
Izgradnja skladiščnega objekta Ilkos Moškajnci
Gasilsko vaški dom Polenšak
Rekonstrukcija in dozidava objekta Turističnega društva Polenšak
Izgradnja skladiščnega objekta RM Vuk v Ptuju
Rekonstrukcija poslovnega objekta v Prešernovi 29 v Ptuju
Gradnja prizidka pivovarne Skok v Ptuju
Rekonstrukcija Upravne enote Šmarje pri jelšah
Zavod Dornava – Rekonstrukcija kuhinja v vojašnici Vičava v Ptuju
Zavod Dornava – rekonstrukcija kopalnic
Rekonstrukcija in dozidava mrliška vežica Ptujska gora
Športni objekt Videm
Gradnja poslovno proizvodnega objekta Boxmark Kidričevo
Trgovina Tuš v Zavrču
Izgradnja namakalnega sistema Gajovci
Izgradnja Črpališča Namakalnega sistema Formin
Izgradnja namakalnega sistema Frešer Vrhole
Izgradnja namakalnega sistema Velika nedelja Mihovci
Izgradnja fekalne kanalizacije Breg Majšperk
Izgradnja fekalne kanalizacije dela naselja Mafajšperk
Izgradnja kanalizacije dela naselja Žetale
Izgradnja Kanalizacije faza 1 Gorišnica
Izgradnja kanalizacije Faza 2 Gorišnica
Kanalizacija Zamušani
Izgradnja dela kanalizacije naselja Formin
Izgradnja kanalizacije 1 in 2. Faza Markovci
Čistilna naprava Markovci
Dogradnja Čistilne naprave Markovci
Izgradnja kanalizacije dela naselja Rogoznica
Izgradnja kanalizacije Leskovec s Čistilno napravo
Kanalizacija dela naselja Vitomarci c Čistilno napravo
Izgradnja Kanalizacije Videm – Pobrežje
Izgradnja kanalizacije Videm MIMO Žeraka
Izgradnja dela kanalizacije Gaj pri Pragerskem
Izgradnja kanalizacije Borovci
Izgradnja kanalizacije Sobetinci
Izgradnja infrastrukture obrtna cona Moškajnci
Izgradnja interne kanalizacije Zavod dr. Marjana Borštnerja
Izgradnja kanalizaije podlehnik s Čistilno napravoRekonstrukcija Čistilne naprave PodlehnikIzgradnja fekalne in meteorne kanalizacije Podgorci sodinci Velika Nedelja u rastlinsko Čistilno napravo
Rekonstrukcija lokalne ceste z izgradnjo pločnikov Borl Dornava
Program modernizacije občinskih cest v občini Žetale v letih 2015, 2016, 2017
Program modernizacije občinskih cest v občini Gorišnica v letu 2012
Kolesarska steza Novi Jork Sobetinci
Kolesarska steza Bukovci Markovci
Kolesarska steza Moškajnci
Kolesarska steza Zamušani
Izgradnja parkirišča z dovozno cesto Ptujska gora
Vodovodni sistem Borl Zavrč
Vodovodni sistem Cirkulanev, Pristava, Okič, Slatina, Pohorje
Vodovodni sistem Turški vrh
Vodovodni sistem Majšperk Slape Janški vrh
Vodovodni sistem Podlehnik
Vodovod Podlehnik Žetale
Vodovodno sistem Podlehnik Strajna
Vodovodni sistem Strajna Žetale
Vodovod Varnica Okič
Rekonstrukcija mostu preko Pesnice v Gorišnici
Izgradnja kolesarske steze in rekonstrukcija cestnih klančin na most preko kanala HD Formin v Gorišnici
Rekonstrukcija cestnih klančin na most preko kanala HD Formin v Zagojićih
Izgradnja mostu preko studenčnice na Ptuju
Nadzor nad izgradnjo mustu preko potoka Rogatnica v Podlehniku
Nadzor nad vzdrževalnimi deli na gradu Borl
Nadzor nad vzdrževalnimi deli na gradu Dornava
Nadzor nad vzdrževalnimi deli na gradu Negova
Nadzor nad vzdrževalnimi deli Dominkova domačija v Gorišnici
Nadzor nad vzdrževalnimi deli Pušnikova domačija v Žetalah
Nadzor nad izvedbo plazu Pulko na cesti Žetale Majšperk v Žetalah
Nadzor nad izvedbo plazu na cesti Varvasela I. Faza
Nadzor nad izvedbo plazu Varvasela II. faza